Comercial Euro.Senia

Sobre nosaltres

– La nostra història –

Estem al mercat des de fa més de 25 anys, empresa pionera al sector de materials de construcció. Tots els productes que oferim als nostres clients són d’alta qualitat e innovadors. Som una empresa amb renom a les nostres comarques sobre els multiserveis i subministraments de productes per a la construcció, obra nova, rehabilitacions i manteniments dels seus serveis. Vendes tant com a particulars com a empreses, dedicats especialment als serveis personalitzats, amb un gran nombre de clients referents dels nostres treballs realitzats a un radi màxim de 100 quilòmetres. Comptant com a distribuïdors amb una selecta cartera de proveïdors en l’àmbit europeu amb productes i marques d’alta qualitat. Havent realitzat durant molts anys, serveis amb productes de primera necessitat com : portes de garatge (comercials i industrials), portes d’entrada, portes d’interior, portes traster i tallafocs, automatismes,finestres, reixes, tancaments metàl·lics, aïllaments, paviments impresos, etc … Com es diu habitualment treball de claus en mà.Sempre cobrint les necessitats del client.

 

 Esdeveniments especials 

Hem assistit a molts esdeveniments, així com demostracions, exposicions, fires… etc 

Els més destacats per a nosaltres és la fira EXPOEBRE a la població de Tortosa.

 Compromís amb la qualitat 

Som concients i asumim un compromís amb la qualitat dels nostres treballs, per això establim el següents principis de gestió: Satisfacció de les expecatives dels nostres clients, i de les parts interessades, en tot el referent amb la realització de les nostres activitats. Utilització de la mateixa com a marc per a l’establiment i revisió d’objectius en matèria de qualitat, definit a l’abast, com a base de la millora contínua de les seves activitats a la qual se sotmet el Sistema de Gestió. Manteniment de la comunicació, tant a nivell intern, com amb clients, Administració i altres parts interessades, en tots aquells elements de el Sistema de Gestió. Compliment dels requisits legals aplicables, els compromisos adquirits amb els clients i tota aquella reglamentació, normes internes o pautes d’actuació als quals se sotmeti l’empresa. Avaluar i garantir la competència tècnica de el personal, així com estimular la motivació adequada d’aquest per la seva participació en la millora contínua dels processos rellevants de l’empresa. Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l’equipament adequat de manera que estiguin en correspondència amb l’activitat i objectius de l’organització. Garantir un anàlisi dels indicadors de cada procés, definint en cada cas concret les accions a prendre d’acord amb els resultats obtinguts i dels esperats. Aquests principis són assumits per la gerència, que assegura que disposa dels mitjans necessaris per al seu compliment, plasmant i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat. L’aprovació d’aquesta Política de Qualitat implica que totes les persones i àrees citades en tota la documentació de l’SCA tenen la responsabilitat i obligació de dur a terme les activitats a ella encomanades.